Představení firmy

Firma POLYGAS podniká v oblasti výstavby VTL, STL, NTL plynovodů a topných systémů od roku 1992 jako stavební sdružení 4 fyzických osob. V 90. letech se postupně firma rozšiřovala a v roce 2000 byla transformována na s.r.o., ve které v současné době pracuje 20 zaměstnanců. S ohledem na dobré strojní a technické vybavení a díky zkušenému kádru kvalifikovaných pracovníků je firma schopna velmi rychle reagovat na požadavky zákazníků a díky tomu si získala na trhu solidní postavení dodavatele plynových rozvodů a topných systémů pro velké i menší investory v celé republice.

Na základě dlouhodobé spolupráce s plynárenskými společnostmi od roku 1992 provádí pro tyto významné zákazníky nové druhy služeb, jejichž podíl na celkovém obratu stále roste.

Strojní a technické vybavení firmy a speciální kvalifikace pracovníků odpovídá specifickým požadavkům oboru vyhrazených plynových zařízení a umožňuje firmě provádět veškeré činnosti potřebné pro komplexní zakázky v oboru.

Pracovníci firmy si uvědomují důležitost jakosti poskytovaných produktů a poskytovaných služeb a tedy i spokojenosti zákazníků pro zabezpečení dlouhodobého profesionálního rozvoje firmy.

Vysoká kvalita poskytovaných služeb, rostoucí nároky našich partnerů a také nároky, které na sebe naše společnost klade se promítly do následných skutečností. Náš systém řízení jakosti je certifikován podle ISO 9001:2008 švýcarským auditorem SGS – Societe Générale de Surveillance SA. Dalším krokem ve zvýšení úrovně poskytovaných služeb je certifikace pro práce na plynárenských zařízení v rámci certifikace a registrace společností GAS v rozsahu G-S4,P2 a certifikát pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.

Firma POLYGAS má uzavřené Pojištění odpovědnosti za škody s Českou pojišťovnou.

Jsme členem pražského sdružení pro zemní plyn.

Naše služby

služby pro plynovody

výstavba plynovodů

rozvody plynu

plynová přípojka

služby pro inženýrské sítě (vodovody a kanalizace)