Činnost firmy

Výstavba VVTL a VTL plynovodů a produktovodů

 • výstavba a napojení plynovodů pomocí navrtávek
 • výstavba a napojení přeložek plynovodů bez odstávky plynu a bezplamennou technologií
 • výroba a osazení armaturních uzlů a trasových uzávěrů
 • montáž regulačních a odorizačních stanic

Výstavba STL a NTL plynovodů

 • výstavba a napojení plynovodů z PE a oceli
 • napojení plynovodů bez odstávky plynu a bezplamennou technologií
 • vysazování STL a NTL přípojek z PE a oceli při plném provozním tlaku
 • výstavba domovních přípojek a plynovodů
 • výstavba plynovodů bezvýkopovou technologií

Výstavba topných systémů a domovních plynovodů

 • rozvody v oceli, mědi a v plastu
 • dodávka a montáž všech spotřebičů
 • kompletní dodávka topných systémů a technologií

Provoz a údržba plynárenských zařízení a průmyslových plynovodů

 • komplexní zajištění provozu a údržby plynárenských zařízení vč. pohotovostní služby
 • zajištění plynoměrové služby na základě registrace ČMI

Revizní, poradenská a lektorská činnost

 • revize plynárenských zařízení
 • revize odběrných plynových zařízení
 • studie zásobování

Veškeré činnosti provádíme v celé ČR a v zahraničí.

Naše služby

služby pro plynovody

výstavba plynovodů

rozvody plynu

plynová přípojka

služby pro inženýrské sítě (vodovody a kanalizace)